DruštvoVijesti TG

Sjećanja: Mlin porodice Polašek u Donjem Ruževiću!

Pored rijeke Male Usore porodica Polašek izgradila je mlin početkom XX vijeka u Donjem Ruževiću. Ova porodica je u Teslić doselila iz Češke kraj XIX vijeka. Na njihovom porodičnom imanju uz mlin je bila velika farma goveda i svinja.

“Mlin je bio izgrađen od čvrstog materijala. U to vrijeme su mlinovi građeni na ovom području uglavnom od drveta. Mlin se nalazio na imanju Polašekovih u Donjem Ruževiću. Da bi stavili mlin u funkciju morali su prokopati duži kanal kroz koji su skrenuli obližnji potok koji se ulijevao do tada direktno u Malu Usoru ispod brda Gračun . Nakon što je voda potoka direktno padala na lopatice pogonskog mlinskog točka, sa visine bi padala u rijeku”, piše stranica Istorija Teslića u riječi i slici.

Područje opštine Teslić nekad je, kao i širom ovih prostora, bilo bogato mlinovima. Danas su oni postali prva rijetkost i sve ih je manje.

Teslićki Glas

Foto: Istorija Teslića u riječi i slici

Back to top button