Vijesti TG

Đukić: Podržali smo više od 200 preduzeća

„Razvojna agencija Republike Srpske (RARS) podržala je u 2022. godini kroz različite projekte i programe više od 200 privrednih subjekata u Republici Srpskoj. Do kraja godine taj broj će biti znatno veći jer nas tek očekuju određene aktivnosti kao što je organizacija nastupa naših firmi na sajmovima, različite edukacije, mentoring usluge, a svakako bih istakao 7. Međunarodni forum o saradnji koji ove godine organizujemo u Trebinju 3. i 4. novembra“, kaže Marinko Đukić, direktor Razvojne agencije Republike Srpske.

Šta Međunarodni forum o saradnji nudi privrednim subjektima u Srpskoj?

ĐUKIĆ: Ovu aktivnost provodimo u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije a glavni cilj je da omogućimo našim privrednicima da predstave svoje proizvode i usluge, uspostave međunarodnu poslovnu saradnju, prošire svoje tržište, razmijene iskustva i dobre prakse. Na prethodnih 6 foruma, koji se naizmjenično održava u Republici Srpskoj i Srbiji, učestvovalo je 1200 privrednih subjekata iz Republike Srpske, Srbije, zemalja regiona, EU, Kine, Rusije, a održano je više od 3500 B2B poslovnih susreta. Ovom prilikom pozvao bih sve privredne subjekte iz Republike Srpske da iskoriste ovu priliku i predstave se na forumu. Sve informacije mogu da se pronađu na našem sajtu, društvenim mrežama, Preduzetničkom portalu Republike Srpske.

Razvojna agencija Republike Srpske prepoznatljiva je po čitavom spektru nefinansijskih vidova podrške poslovnim subjektima koje realizuje širom Srpske. O kakvoj se podršci radi?

ĐUKIĆ: Kada sam prije osam godina došao na čelo Agencije rekao sam da je moja najvažnija misija da Agencija bude istinski servis našim privrednicima, ali i donosiocima odluka, onima koji kreiraju privredni ambijent. Smatrao sam, a to i dalje mislim, da na isti način moramo posmatrati svaku lokalnu zajednicu, svako preduzeće, pojedinca koji razmišlja i želi da pokrene neku djelatnost i da im moramo učiniti jednako dostupnim sve resurse, odnosno sve vidove podrške kojom raspolažemo. Brojne aktivnosti i realizujemo u saradnji sa lokalnim zajednicama, razvojnim agencijama, obrazovnim i institucijama koje se na bilo koji način bave razvojem, čime istovremeno jačamo i njihove kapacitete.
Pomenuću neke aktivnosti kao što je npr. program Akcelerator koji je namijenjen početnicima u poslu a čiji je cilj da ubrza put od poslovne ideje do stabilne poslovne aktivnosti. Realizovali smo već 9 ovakvih programa širom Srpske i pomogli realizaciju 120 poslovnih ideja.
Takođe, u kontinuitetu radimo na jačanju kapaciteta na lokalnom nivou za pripremu i provođenje razvojnih projekata, jer je to još uvijek razlog zašto ne povlačimo više sredstava iz dostupnih međunarodnih fondova. Do sada smo organizovali 29 ciklusa obuka širom Srpske koje je uspješno završilo 526 polaznika iz 55 jedinica lokalne samouprave i preko 120 institucija i organizacija. Prema informacijama kojima raspolažemo, lokalnim samoupravama i institucijama koje su učestvovale na našim obukama odobrena su 24 projekta čija je vrijednost 12,4 miliona KM. Inače, projekat je ove godine dobio prestižnu nagradu Evropske asocijacije regionalnih razvojnih agencija – EURADA za najbolju praksu u kategoriji „Novi organizacioni modeli za razvojne agencije“.
Zatim, tu je i mentoring usluga koja je sasvim novi vid podrške preduzećima i preduzetnicima u Republici Srpskoj a koju smo uspostavili uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju. Danas u Republici Srpskoj imamo 58 certifikovanih mentora osposobljenih da identifikuju probleme u preduzeću i predlože mjere za unapređenje. Ovu uslugu do sada su koristila 53 privredna subjekta, a do kraja godine dobiće je još jedan broj preduzeća. Ona je za preduzeća besplatna. Sa japanskim partnerom nastavljamo da razvijamo mentoring sistem. Cilj je da u narednoj fazi dobijemo vlastite trenere mentora kako bi sistem bio samoodrživ.


Aktivnosti RARS-a su usmjerene prema svim kategorijama, pa i onoj koja ima najviše problema da pronađe zaposlenje, a to su stariji od 50 godina.


ĐUKIĆ: Tako je. Zahvaljujući projektu „eDigiStars“, koji se sufinansira iz Dunavskog transnacionalnog programa, sa partnerima smo radili na kreiranju sistema koji će omogućiti sticanje digitalnih vještina za osobe starije od 50 godina, kako bi oni lakše pronašli posao ili se odvažili na pokretanje sopstvene djelatnosti. Fokus je na digitalnim vještinama jer su one sada potrebne za većinu poslova. Proveli smo vrlo uspješno pilot obuku u Banjaluci tokom maja mjeseca koju su završila 24 polaznika. Za njih smo na kraju organizovali i sajam zapošljavanja kako bismo ih direktno povezali sa potencijalnim poslodavcima. Entuzijazam i motivisanost za učenje koju su pokazali ovi ljudi govore nam da će ovo biti jedan od najinteresantnijih programa koji ćemo nastaviti provoditi i kada se ovaj projekat formalno završi.


Koju biste još aktivnost, odnosno rezultat istakli?


ĐUKIĆ: Zahvaljujući podršci Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – SIDA u BiH uspostavljen je „Challenge to Change“ program koji su u BiH provodili Razvojna agencija Republike Srpske i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA. Projekat je završen proljetos, a kroz pet godina koliko je trajao podržano je i 75 poslovnih subjekata iz Republike Srpske bespovratnim sredstvima u iznosu oko 3,5 miliona KM. Zahvaljujući realizaciji njihovih inovativnih projekata otvoreno je 317 novih radnih mjesta, a zadržano 1979.
Takođe, u proteklom periodu intenzivirali smo aktivnosti koje proizilaze iz naše nove nadležnosti a to je promocija i realizacija ulaganja. Možemo da ponudimo kompletnu uslugu potencijalnim investitorima: informacije o uslovima poslovanja u Republici Srpskoj, procedurama, imamo kvalitenu bazu lokacija za investiranje, bazu dobavljača sa značajnim brojem domaćih kompanija koje mogu biti pouzdani partneri potencijalnim investitorima. Imamo dobru saradnju sa lokalnim zajednicama, entitetskim institucijama, našim predstavništvima, ambasadama idr. kako bismo efikasnije razmjenjivali informacije i brže reagovali na zahtjeve i potrebe investitora. U saradnji sa Razvojnom agencijom Vojvodine prošle i ove godine smo posjetili neke prestižne sajmove i ta iskustva su nam veoma dragocjena za buduću samostalnu organizaciju takve vrste prezentacije naših preduzeća.

Back to top button