Novosti

Teslićka akcija: „Ne okreći glavu, pomozi“

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga i nezakonite trgovine drogama (26. juni), policijski službenici Policijske stanice Teslić, su danas, u Tesliću, organizovali podjelu informativno-edukativnih letaka pod nazivom „Ne okreći glavu, pomozi“, sa ciljem širenja svijesti o štetnosti i posljedicama koje nastaju konzumiranjem narkotika i adekvatnog preventivnog djelovanja na suzbijanju zloupotreba droga.
Nemanja Marjanović, komandir staničnog odjeljenja policije Blatnica, rekao je da su na području policijske stanice Teslić, u toku 2024. godine, evidentirana ukupno tri krivična djela ,,Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“, kao i ukupno 10 prekršaja iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, od čega su tri prekršaja po članu 4. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga, a sedam prekršaja po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. Količina oduzete opojne droge je 1099,60 grama marihune i 7,70 grama amfetamina (spida), a zbog zloupotrebe opojnih droga ukupno je lišeno slobode šest lica, od kojih su dva lica bila pozitivna na opojne droge.
Marijanović je istakao da će Policijska stanica Teslić i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem kontinuiranih planskih aktivnosti u cilju suzbijanja i otkrivanja svih oblika protivpravnih radnji koje se odnose na nabavljanje, stavljanje u promet i konzumiranje opojnih droga, kao i podizanju svijesti građana o štetnosti i posljedicama koje nastaju korištenjem narkotika.

Back to top button