Vijesti TG

Teslić: Šta za građane znači formiranje jedinstvene evidencije katastra nepokretnosti?

U Tesliću su u toku radovi na formiranju jedinstvene evidencije katastra nepokretnosti. S obzirom da je u ovoj opštini na snazi više različitih evidencija o nepokretnostima koje su zasnovane na austrougarskom premjeru još iz 1882. godine to za građane znači veću pravnu sigurnost, te pouzdanu, tačnu i ažurnu evidenciju nepokretnosti.

U cijeloj Republici Srpskoj radi se na premjeru sedam katastarskih opština, a od tih sedam, dvije su u Tesliću, tačnije, Teslić 1 i Teslić 2.

Projekat je besplatan za građane i finansiraju ga Vlada Republike Srpske i Svjetska banka, pojašnjava Dalibor Panić iz Kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske.

“Ovo što možemo da vidimo na terenu dio je jednog velikog projekta Vlade Republike Srpske, a sve u cilju osnivanja jedinvene evidencije katastra nepokretnosti na teritoriji cijele Republike Srpske. Poslije toga bi Republika Srpska imala jednu od najboljih evidencija katastra nepokretnosti u čitavom region. Kompletan projekat vode institucije Republike Srpske na čelu sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Uključeni su naravno Pravobranilaštvo i sve druge institucije u okviru svojih nadležnosti”, kaže Panić.

On je obišao radove na formiranju jedinstvene evidencije katastra nepokretnosti u naselju Brijestovi u Đulićima.

“Za ovakva naselja, kada je Đulić prije svega u pitanju, važno je jer su već decenijama neriješeni imovinsko-pravni odnosi i ovo je jedna od faza u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Znači, poslije završetka ovih poslova biće uspostavljene nedvosmislene parcele, nedvosmislene evidencije što predstavlja preduslov za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, odnosno, problema sa kojim se ovi ljudi suočavaju decenijama”, pojašnjava Dalibor Panić.

Dalibor Panić, Kabinet predsjednika Vlade Republike Srpske

Riječ je o milionskom projektu na teritoriji cijele Republike Srpske.

 “Finansira ga Vlada Republike Srpske u saradnji sa Svjetskom bankom i besplatan je za sve građane. Ciljna područja kada je Teslić u pitanju pored gusto naseljenih područja poput Teslić grada i Đulića jesu i rubna područja na granici sa entitetskom linijom Federacije BiH prije svega Vučja planina pa sve do Vitkovaca jer postoje slučajevi grubog kršenja granice posebno tamo gdje su šumska područja”, dodao je Dalibor Panić, savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske.

Back to top button