KulturaVijesti TG

Teslić je nekada imao tri savremena kina: Prvo još od 1915. godine za nijeme filmove! (FOTO)

Teslić je još 1915. godine dobio savremeno kino sa najmodernijom aparaturom za nijeme filmove. Tu su svakodnevno prikazivani najnoviji filmovi. Osnivanje kina u to vrijeme omogućili su vlasnici fabrike “Destilacija”, a zgrada za kino izgrađena je četiri godine prije njegovog pokretanja.

“U njoj su održavane od tada povremeno filmske projekcije sa ručnom kino opremom za rukovodstvo fabrike, gospodu i goste. U velikom salonu zgrade održavani su balovi i kulturne manifestacije. Od 1915. godine svi Teslićani su mogli uživati u najnovijim filmovima Charlia Caplina, Stanlia i Olia, Valentina i drugih velikana nijemog filma”, piše Istorija Teslića u riječi i slici.

Zanimljivo je i to da je kino bilo opremljeno klavirom što je bilo normalno za to doba, jer se uz muziku mogla dočarati radnja u nijemom filmu.

“Izgled zgrade kina i dijela eksterijera iz perioda Austrougarske monarhije vidljiv na dvije fotografije.( Na fotografiji ispred zgrade kina sa velikim prozorima stoje članovi Sokolskog društva ” Soko ” iz Teslića,koji su u vrijeme tridesetih godina imali svoje sjediste u zgradi čitaonice, odmah pored kina.) Godine 1930. kino dobija savremenu aparaturu za zvučni film”, kažu na stranici Istorija Teslića u riječi i slici.

Po završetku Drugog svjetskog rata kino dobija naziv “Crvena zvijezda “.

“Godine 1962. ruši se zgrada starog kina i izgrađuje novo ( na fotografiji u prvom planu vidi se građevinski materijal. Zgrada u kojoj se danas nalazi trgovina obuće Balprom , bivši Borovo, te 62 ‘ nije još bila izgrađena. Izgled zgrade kina “Crvena zvijezda” vidljiv na fotografiji, sa skverom i cestom od krupnog kamena ( kaldrme). Kino je u to vrijeme imalo 450 sjedišta. Godine 1964. otvara se kino u Banji Vrućici u sklopu hotela Dalmacija, u prizemlju”, kaže Istorija Teslića u riječi i slici.

Kasnije je na Banji Vrućici u Kardialu opremljena kongresna sala kino opremom, tako da je teslićka opština u to vrijeme raspolagala sa tri savremena kina. Ne treba zaboraviti da su se kino predstave jedno vrijeme održavale i u Radničkom domu u Tesliću.

“Prije dvadesetak godina zgrada kina je dograđena i renovirana. I danas se povremeno, ali vrlo rijetko prikazuju novi filmovi. Sjećate li se u kinu ” Crvena zvijezda ” stare biletarnice, stepeništa, betonskih kugli na stepeništu, predvorja prepunog filmskih plakata, Dautovih špica i bombona, balkona, loža, famoznog x reda, čika Tonče Gnjeca , Drage, Zvonke, Jagice, Ankice Veber…”, poručili su za kraj hroničari Teslića, Istorija Teslića u riječi i slici.

Izvor: Istorija Teslića u riječi i slici/Teslićki Glas

Fotografije: Istorija Teslića u riječi i slici

Back to top button