Vijesti TG

Markočević i Đukić oslobođeni optužbi za zločine u Tesliću

Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom oslobodio optužbi Predraga Markočevića i Marinka Đukića za zločin protiv čovječnosti počinjen 1992. godine na području Teslića.

Markočević, nekadašnji komandir Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Tesliću, i Đukić, bivši šef krim-službe, oslobođeni su optužbi da su, kao izvršioci, s pripadnicima vojno-policijsko formamacije “Miće” planirali, pripremali i izvršili planove za ubistva, nezakonita zatvaranja, mučenja i nečovječna postupanja prema bošnjačkom i hrvatskom stanovništvu u Tesliću.

Vijeće je ocijenilo da nije dokazano da su optuženi dali odlučujući doprinos – što je bitan element kod utvrđivanja saizvršilaštva.

– Međutim, što je za Vijeće bitno… da su sve inkriminisane radnje počinjene za vrijeme boravka vojno-policijsko formamacije “Miće” – naveo je u obrazloženju presude predsjedavajući Vijeća Davorin Jukić.

On je kazao da su skoro svi svjedoci potvrdili da se bezbjednosna situacija u Tesliću pogoršava od 3. juna 1992, kada iz Doboja dolaze pripadnici “Mića”, koji su se, prema izjavama svjedoka, ponašali drsko i bezobrazno, sijali strah i postrojavali pripadnike policije.

Jukić se pozvao na dokaze u vezi s ovlaštenjima koja su dobile “Miće” u pogledu hapšenja – o upućivanju dijela jedinice sa Milanom Savićem u SJB, a dijela u vojsku.

– Vijeće je utvrdilo da su “Miće” u potpunosti preuzele kontrolu u SJB-u Teslić – kazao je sudija.

Dodao je da je hapšenje pripadnika ove formacije bilo ključno za zatvaranje logora u magacinu Teritorijalne odbrane (TO), nakon čega su puštena lica koja su bila zatvorena.

– Markočević i Đukić nisu imali stvarnu moć da se odupru jednoj takvoj formaciji i stoga nisu mogli dati odlučujući doprinos – obrazložio je Jukić.

Markočević i Đukić oslobođeni su po pet tačaka za radnje koje su, prema optužnici, izvršili pripadnici policije i “Mića”. Ove radnje se odnose na nezakonito hapšenje i zatvaranje civila u SJB, koji je, kako se navodi, od 3. juna djelovao kao logor i u kojem su – u lošim uslovima – držani uhapšeni i premlaćivani, a nekoliko ih je podleglo zbog zlostavljanja.

Optuženi su oslobođeni optužbi da nisu spriječili “Miće” da zlostavljaju zatvorenike u SJB-u i da su organizovali izmještanje tijela preminulih, kao i optužbi za prebacivanje oko 50 civila u magacin TO-a, gdje su takođe zlostavljani. Vijeće nije našlo dokazanom ni tačku koja se odnosi na odvoženje 18 preostalih zatvorenika iz SJB-a na Borje, gdje su likvidirani.

Markočević je oslobođen po jednoj tački da je naredio i kooridinisao hapšenje dva civila, a Đukić da je jednog civila udarao a u drugom slučaju da nije spriječio zlostavljanje. Jukić je kazao da iskazi svjedoka za ove pojedinačne tačke nisu bili takvi da se na njima može zasnivati osuđujuća presuda.

Đukić nije prisustvovao izricanju prvostepene presude. Suđenje u ovom predmetu počelo je prije pet godina, a prvooptuženi je bio Dušan Kuzmanović, nekadašnji načelnik SJB-a, protiv koga je postupak razdvojen prije nekoliko mjeseci zbog bjekstva.

Markočeviću i Đukiću ukinute su nedavno određene mjere zabrane, a oštećeni su upućeni na parnicu.

Na ovu presudu je dozvoljena žalba, piše Detektor.

Izvor: FAKTOR

Back to top button